L´empremta del pas del temps

Font des Prat
Sostre voltat, mina alta i poc profunda, raja tot l´any fresques i cristal∙lines aigües, que abasteixen la població veïna de Mancor, així com la finca de Massanella, originalment objectiu d´aquest flux i raó de l´existència d´aquesta increïble obra d´enginyeria conegut com Sa Canaleta. Construïda l´any 1748, és coneguda com a font de Massanella, segons l´escrit a l´arc de volta de la mateixa.

Font de S´Avenc
Situat al vessant sud del Puig de Massanella raja de la profunditat d´un avenç (cavitat a la terra per la dissolució de la roca). Aboca les seves aigües en tres piles situades a diferents alçades, una d´elles excavada a la roca, facilitant així la recollida d´aigua.
Curiosa és l´existència d´un banc i taula de pedra situat al replà de l´escala que dóna accés a la font.

Font d´en Ribes
A la dreta de la carretera que condueix al lloc conegut Ses Rotes, apareix aquesta font, construïda en pedra en sec i amb una mina de llargària considerable (8­9 metres).
Tres esglaons ens porten a l´interior on podem trobar una pica de forma circular.

Font de l´Hort de Comafreda
Que dóna a l´hort que li dóna el seu nom, aquesta font de petita mina alçada, aboca les seves aigües a una pila semicircular i a través d´un canal omple les aigües de
l´estany situat a l´altre costat del camí, permetent
el reg de l´hort.

Font de la Teula de Comafreda
En el primer revolt del camí de la vall de Comafreda cap a Ses Cases de Neu, trobem aquesta font que aboca les seves aigües sobre teules àrabs per acabar en una pica rectangular. Raja gairebé durant tot l´any i és també coneguda com Sa Font dels Nevaters.

La font Nova
En el bosc de Massanella, amagada sota les pedres, podem descobrir a través d´una esquerda el canal que condueix
a l´aflorament. Brolla gairebé tot l´any i drena sobre teula àrab.

Sabies que també...?

Pots quedar-te a dormir Disposes de bons amb descomptes